Medisch pedicure
PEDICURE MEDISCH

Pedicure medisch is enerzijds gericht op de gespecialiseerde voetzorg voor mensen met diabetes en/ of reuma. Anderzijds kan door middel van specialistische technieken de behandelmogelijkheden van de complexere voet- en nagelproblematiek worden vergroot. Alle behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. U kunt terecht voor:

  • Gespecialiseerde voetzorg bij diabetes & reuma

  • Ingroeiende teennagel

  • Pijnlijke standsafwijkingen tenen

  • Pijnlijke likdoorn op of tussen de tenen

  • Beschadigde teennagel

Behandelingen diabetes & reuma

Mensen met diabetes en/of reuma vormen een zogeheten risicogroep binnen de voetzorg. Zij krijgen veelal te maken met voetklachten. Bij specifiek aan diabetes of reuma gerelateerde klachten spreken we van de diabetische- en reumatische voet. De voetbehandelingen zijn voornamelijk gericht op preventie en pijnklachtvermindering.

favicon-jolanda-tervoort Diabetische voet

Deze kenmerkt zich door: verminderde bloedtoevoer naar benen en voeten, gevoelsverlies in de voeten door uitval van zenuwen, verandering van de huid, gevoeligheid voor infecties en standveranderingen van de voet.

Vergoeding

  • Vanuit de basis verzekering: de begeleidend arts, praktijkondersteuner of podotherapeut bepaald aan de hand van een voetonderzoek of er een indicatie is voor medisch noodzakelijk voetzorg. De praktijk is hiervoor aangesloten als gecontracteerde partij bij HONK (Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland) en Podotherapie Heiloo.
  • Vanuit de aanvullende verzekering: indien er geen indicatie is voor medisch noodzakelijke voetzorg is het mogelijk dat u de behandeling (deels) vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering.
Diabetici

favicon-jolanda-tervoort Reumatische voet

Deze kenmerkt zich door; ontstekingsprocessen in de voet, vergroeiing van de voet, standsveranderingen van de voet, veranderingen van het voetweefsel en veranderingen van de teennagels. Als gevolg hiervan heeft meer dan 80% last van ongewenste eelt- en likdoornvorming. Verzorging van eigen voeten wordt door veel een probleem door pijnlijke en stijve gewrichten elders in het lichaam.

Vergoeding

  • Vanuit de aanvullende verzekering: de behandeling wordt veelal (deels) vergoed vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering.
reumavoeten

Ook wanneer u als diabetes en/of reuma patiënt nog geen van bovengenoemde problemen heeft geconstateerd en er is geen indicatie voor preventieve voetzorg, is het aan te raden enkele malen per jaar een pedicure te bezoeken voor een controlebehandeling. Het voorkomen van voetproblemen is namelijk een van de belangrijkste taken van een pedicure.

Behandelingen specialistische technieken

Door middel van specialistische technieken worden de behandelmogelijkheden van de complexere voet- en nagelproblematiek zoals ingroeiende nagels, pijnlijke likdoorns op of tussen de tenen, standsafwijkingen van de tenen, druk op huid en nagelbeschadiging vergroot. Alle behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering.

favicon-jolanda-tervoort Orthese

De orthesetechniek is het behandelen van teen afwijkingen die pijnklachten of stands afwijkingen geven. De behandeling is gericht op het verbeteren of het behouden van de beweging die nodig is in de tenen. Een orthese kan toegepast worden bij; een regelmatig terugkerende pijnlijke likdoorn tussen de tenen, pijnlijke likdoorn boven op de tenen, hamertenen, klauwtenen, ruitertenen (ene teen over de ander), pijnlijke hallux valgus (knok zijkant grote teen), scheeftstand van tenen.

Orthese

favicon-jolanda-tervoort Nagelbeugeltechniek

Een ingroeiende teennagel kan heel veel pijn en last veroorzaken. Wanneer de nagel door een regelmatige reguliere behandeling toch verkeerd blijft groeien kan een nagelbeugel uitkomst bieden. Een tijdelijke plaatsing van een nagelbeugel beïnvloed de groei van de nagelen voorkomt dan deze weer ingroeit.

favicon-jolanda-tervoort Nagelreparatie met gel

De functie van de nagels is voornamelijk het beschermen van vinger- en teentoppen. Als om een of andere reden de nagel geheel of gedeeltelijk is verwijderd, wordt pas duidelijk hoe belangrijk die functie is.
Een afgebroken nagel, een lelijke afgebrokkelde schimmelnagel of een andere beschadiging aan de teennagel, kunnen een reden zijn om met een doeltreffende geltechniek de nagel aan de teen weer te herstellen. Zo wordt én de nagel weer verfraaid én de functionaliteit teruggebracht.

Nagelreparatie gel