Mensen die lijden aan suikerziekte (diabetes mellitus) krijgen vaak last van complicaties, waaronder problemen met de gezondheid van hun voeten.

Bij specifiek aan diabetes gerelateerde voetklachten spreken we van de “diabetische voet” welke zich kenmerkt door:

– verminderde bloedtoevoer naar benen en voeten
– gevoelsverlies in de voeten door uitval van zenuwen
– verandering van de huid
– gevoeligheid voor infecties
– standsverandering van de voet

Medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de basiszorg
Aan de hand van een voetonderzoek door de begeleidend arts of praktijkondersteuner wordt bepaald of er een indicatie is voor medisch noodzakelijke voetzorg. Indien deze er is wordt de medisch noodzakelijke voetzorg vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering. De praktijk is aangesloten als gecontacteerde partij bij Diazon ( Diabeteszorggroep Noord-Kennemerland) en Podotherapie Heiloo voor deze groep patiënten.

Vergoeding voetzorg vanuit de aanvullende verzekering
Indien er geen indicatie is voor medisch noodzakelijke voetzorg is het mogelijk dat u de behandeling vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering. Hier vind u een overzicht van de vergoedingen zorgverzekeraars.

Ook wanneer u als diabetes patiënt nog geen van bovengenoemde problemen heeft geconstateerd en er is geen indicatie voor preventieve voetzorg, is het aan te raden enkele malen per jaar een pedicure te bezoeken voor een controlebehandeling. Het voorkomen van voetproblemen is namelijk een van de belangrijkste taken van een pedicure.

Uitgebreidere informatie over diabetes en voeten vind u op de Weblog.

Voor meer informatie wat ik als medisch pedicure voor u kan betekenen of voor het maken van een afspraak kunt u Contact opnemen.